JAWAPAN

1.  a.  Matahari
     b.  Planet
     c.  Satelit semula jadi
     d.  Asteroid
     e.  Meteoroid
     f.   Komet

Uji Minda

Semua planet beredar mengelilingi Matahari dalam lintasan tetap.  Ini menghalang planet-planet berlanggar antara satu sama lain. 

Jawapan Bagi Puzzle

No comments:

Post a Comment